How to Install MySQL on CentOS 8 RHEL 8

0
27How to Install MySQL on CentOS 8 RHEL 8
linux install mysql
sudo yum install mysql-server
sudo systemctl enable mysqld
sudo systemctl start mysqld
sudo systemctl status mysqld
sudo mysql_secure_installation

How to Install MySQL, RHEL 8, CentOS 8, MySQL, linux, install

Xem Thêm Bài Viết Về Thủ Thuật Hay Khác: https://sealsystem.org/thu-thuat

Nguồn: https://sealsystem.org/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here