Mobile

Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word – Microsoft Office Word 2007Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word – Microsoft Office Word 2007

Thao tác làm tương tự như ở trong Word 2003, Word 2010, Word 2012.

Vấn đề này liên quan đến khái niệm Section, tính năng này dùng để phân chia từng trang nằm trong 1 section cụ thể nhằm mục đích chỉ áp dụng trên section đó chẳng hạn như canh lề, xoay hướng trang, chia cột…chỉ trên 1 section đã chọn.

Xem tất cả video hướng dẫn Word tại:

Subscribe:

Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word – Microsoft Office Word 2007, Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word (Software), Microsoft Office (Software), Software (Industry), Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2012, Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word 2012, Word, xoay ngang, trang, page, section, orientation

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Khác: https://sealsystem.org/mobile

Nguồn: https://sealsystem.org/

Post Comment