23 Comments

  1. Máy mình win10 64bit nhưng cái driver MTP bị lỗi không conect đc với đt, mặc dù đã tải file mtp.ifn gì gì đó update rồi choose file đúng nó báo found b có cách nào để khắc phục k

    Reply
  2. Máy mình là s7 sida có 1 lần mình để máy túi bị ấn linh tinh. Nó vào TWRP sau mình ấn gì ấy k nhớ. Sau khỏi động lại thì camera bị Thông cáo “cảnh báo lỗi” k dùng đc camera sau. Ad có cách nào k vậy

    Reply

Post Comment